Upoważnienie dla Kadrowej do podpisywania dokumentów wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Pracodawca może upoważnić swoich pracowników do wykonywania różnych czynności. Ma też prawo udzielić upoważnienia do działania w jego imieniu zewnętrznej firmie czy osobie bliskiej.

Najczęściej, przełożony udziela upoważnienia pracownikowi biurowemu, aby ten wyręczał go w wielu czynnościach administracyjnych.

Upoważnienie dla kadrowej do podpisywania dokumentów pozwala mu zaoszczędzić mnóstwo czasu, ponieważ upoważniony pracownik będzie w stanie zastąpić pracodawcę w wielu obowiązkach, na przykład w podpisywaniu umów z pracownikami.

Aby upoważnienie było ważne, warto przygotować je w oparciu o nasz wzór upoważnienia dla kadrowej do podpisywania dokumentów. Pismo uwzględnia określenie rodzaju udzielonego pełnomocnictwa, a także wskazanie osoby upoważnionej i upoważniającej.

Konieczne jest podanie w nim dokładnych danych pełnomocnika i mocodawcy, w tym numeru PESEL i  numeru dokumentu tożsamości.

Upoważnienie dla kadrowej do podpisywania dokumentów może w szczegółowy sposób określić, jakie dokumenty pracownik ma prawo podpisać w imieniu pracodawcy lub też traktować ogólnie o tej czynności, a wtedy będzie to pełnomocnictwo rodzajowe (do wykonywania określonego rodzaju czynności).

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Upoważnienie dla Kadrowej do podpisywania dokumentów wzór
  1. śmiało mogę polecić wzór upoważnienia