Upoważnienie współwłaściciela do rejestracji samochodu – wzór

16.00 

Obowiązek rejestracji pojazdów obciąża wszystkich właścicieli, dlatego jeśli jeden z nich nie może być obecny w trakcie rejestrowania auta, powinien sporządzić pisemne upoważnienie współwłaściciela do rejestracji samochodu.

Taki dokument to umocowanie wskazanych osób do działania w imieniu mocodawcy. Warto wiedzieć też, że jest to pełnomocnictwo szczególne, uprawniające do wykonania konkretnej czynności.

Należy pamiętać, że upoważnienie współwłaściciela do rejestracji samochodu podlega opłacie stałej w kwocie 17 zł. Z opłaty tej zwolnione są osoby bliskie, należące do I grupy podatkowej.

Poza tym, przy dopełnianiu formalności pełnomocnik musi mieć przy sobie dowód osobisty do wglądu, celem potwierdzenia danych osobowych ujętych w treści upoważnienia.

Jak napisać pełnomocnictwo dla współwłaścicieli? Wystarczy wypełnić wzór upoważnienia współwłaściciela do rejestracji samochodu, podając w nim dane własne i dane wyznaczonego pełnomocnika.

Co ważne, rejestracji może dokonać inny współwłaściciel lub pełnomocnik niebędący współwłaścicielem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Upoważnienie współwłaściciela do rejestracji samochodu – wzór