Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie – wzór

16.00 

Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie może wystosować inwestor pod warunkiem, że zapisy na ten temat znalazły się w treści zawartej z przedsiębiorcą umowy oraz gdy faktycznie doszło do powstania szkody.

Odszkodowanie przyznawane jest z reguły w sytuacji, kiedy kwota ustalonej kary umownej nie pokrywa w pełni poniesionych szkód.

Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie może dotyczyć zarówno nieterminowego zakończenia poszczególnych etapów inwestycji, jak i przeniesienia prawa własności lokalu.

Inwestor uzasadnia je najczęściej takimi stratami jak wyższe koszty kredytu hipotecznego, konieczność opłacania czynszu, utrata korzyści z tytułu najmu, czy też utrata zadatków na rzecz firm realizujących usługi wykończeniowe. 

Wzór pisma do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienia został opracowany tak, by ułatwiać inwestorom sporządzenie odpowiedniego wezwania do zapłaty.

Uwzględnia on między innymi termin przekazania środków, dane inwestora i oznaczenie zawartej z deweloperem umowy.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie – wzór