Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie – wzór

16.00 

Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie to pismo, które inwestor może wystosować kilkukrotnie. Umowa deweloperska wyznacza bowiem kilka terminów związanych z realizacją poszczególnych etapów budowy. Najważniejsza data dotyczy jednak przeniesienia prawa własności lokalu po zakończeniu budowy. 

Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie służy wyrównaniu wysokości poniesionych strat z uwzględnieniem wypłaconej kary umownej za opóźnienie. Inwestor może domagać się wypłaty odszkodowania tylko wtedy, kiedy taką możliwość przewiduje zawarta z deweloperem umowa.

Poza tym konieczne jest też wykazanie, że szkoda faktycznie zaistniała.

Wzór odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie to druk, który inwestor musi wypełnić własnym uzasadnieniem. Poniesione straty mogą wiązać się natomiast z wyższymi kosztami kredytu obciążonego ubezpieczeniem pomostowym czy też z koniecznością opłacania czynszu w dotychczas zajmowanym mieszkaniu.

Pismo w sprawie odszkodowania powinno wskazywać także termin wypłaty środków.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie – wzór