Wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia – wzór

16.00 

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom. Wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia można złożyć po spełnieniu określonych warunków. Najważniejszym z nich jest przepracowanie – bez przerwy – co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze etatu nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Aby uzyskać płatny urlop dla poratowania zdrowia, nauczyciel musi wypełnić wzór wniosku do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia i dołączyć do niego specjalne orzeczenie od lekarza, uprawnionego do przeprowadzenia badań medycyny pracy. 

Warto pamiętać, że wymiar takiego urlopu to łącznie 3 lata. Jednorazowo urlop może trwać 1 rok, przy czym, jeśli jest on dłuższy niż 30 dni, to pracownik podlega obowiązkowym regularnym badaniom lekarskim. Wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia można złożyć wielokrotnie.

Kierujący placówką udziela urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w przypadku:

  • choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej,
  • choroby, do rozwoju której doprowadziły czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy,
  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia – wzór