Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Ustawowo zwolnione spod egzekucji komorniczej są między innymi świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, renta alimentacyjna, świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej czy dodatki rodzinne lub pielęgnacyjne.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczeń nieobjętych egzekucją może dotyczyć zatem jednego z tych świadczeń otrzymywanych przelewem na rachunek bankowy. 

Zajęcie środków na rachunku bankowym dłużnika to zwykle pierwszy krok, jaki podejmuje komornik w celu ściągnięcia należności dla wierzyciela. Często jednak komornik zajmuje wszystkie środki na koncie dłużnika, nie zwracając uwagi na to, jakie jest ich pochodzenie.

Tymczasem przepisy wyłączają spod zajęcia między innymi świadczenia rodzinne czy socjalne.

Jeśli dłużnik otrzymuje je na dany rachunek bankowy, może wypełnić wzór wniosku o zwolnienie spod zajęcia świadczeń nieobjętych egzekucją, a komornik ma obowiązek takie pismo uwzględnić. 

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczeń nieobjętych egzekucją nie wymaga dodatkowego uzasadnienia, choć dłużnik może wskazać w swoim wniosku, że są to jego jedyne źródła dochodu, niezbędne do pokrywania kosztów codziennego utrzymania. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją – wzór