Wniosek o anulowanie kary porządkowej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Kara porządkowa nałożona przez pracodawcę na pracownika pozostawia swój ślad w jego aktach osobowych. Odpis zawiadomienia o ukaraniu pozostaje w nich przez określony czas.

Po upływie roku nienagannej pracy wzmianka na temat kary porządkowej powinna zostać usunięta. Pracownik może jednak wcześniej złożyć wniosek o anulowanie kary porządkowej. Jeżeli zostanie on zaakceptowany, kara uznana będzie za niebyłą.

Pracodawca ma prawo zadecydować, że kara porządkowa może zostać uznana za niebyłą przed upływem roku. Zależy to w głównej mierze od jego własnej oceny pracy pracownika.

Co ważne, z wnioskiem w tej sprawie może wystąpić także organizacja związkowa, bezpośredni przełożony pracownika lub sam pracownik – wtedy przydatny okazuje się wzór wniosku o anulowanie kary porządkowej.

Aby możliwe było uznanie kary porządkowej za niebyłą, pracownik musi wykazać, że swoim przewinieniem nie zasłużył na tego typu formę kary lub że swoją pracą zasłużył na jej przedterminowe umorzenie.

Wniosek o anulowanie kary porządkowej powinien przedstawiać argumenty, które przemawiają za uznaniem kary za niebyłą jeszcze przed upływem roku świadczenia nienagannej pracy.

Polecany wzór pisma: Prośba o anulowanie kary nagany

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o anulowanie kary porządkowej – wzór