Wniosek o anulowanie nagany wzór

Kategorie: ,

16.00 

Nagana jest jedną z form kar stosowanych wobec pracowników. Może zostać nałożona na osobę zatrudnioną za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych czy przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy.

Od kary nagany można się odwołać, składając wniosek o anulowanie nagany, która samoczynnie unieważni się dopiero po roku „nienagannego” zachowania pracownika. 

Wniosek o anulowanie nagany nie jest pismem szczególnie skomplikowanym. Poza danymi osobowymi pracownika musi zawierać przede wszystkim uzasadnienie prośby, czyli ustosunkowanie się pracownika do otrzymanej kary.

Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór wniosku o anulowanie nagany, odnosząc się w nim do dotychczasowego przebiegu stosunku do pracy oraz wskazując na fakt, że pracownik zasłużył na uznanie kary nagany za niebyłą przed upływem roku. 

Pracodawca nie ma obowiązku uznania takiego wniosku za zasadny. W przypadku odrzucenia wniosku pracownik może jeszcze wystąpić do sądu z pozwem o uchylenie kary porządkowej w terminie 14 dni.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o anulowanie nagany wzór