Wniosek o dział spadku – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Dział spadku to proces podziału majątku osoby zmarłej lub jeszcze żyjącej między jej spadkobierców. W polskim prawie spadkodawcą jest osoba, która zmarła i pozostawiła po sobie majątek, natomiast spadkobiercami są osoby, które według prawa dziedziczą po zmarłym.

Dział spadku może być dokonany zarówno za życia spadkodawcy, jak i po jego śmierci. W przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, spadek dziedziczą spadkobiercy według ustawowego ułożenia.

Wniosek o dział spadku jest dokumentem, w którym spadkobiercy wnoszą o rozpoczęcie procesu działu spadku i podają, jaki majątek chcą uzyskać. Wniosek o dział spadku składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Wniosek o dział spadku składa osoba, która chce zostać ustanowiona spadkobiercą lub osoba, która już została ustanowiona spadkobiercą testamentowym lub ustawowym.

Wniosek o dział spadku może też złożyć prokurator, jeśli spadkodawca nie miał bliskich krewnych. Wniosek o dział spadku należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od chwili, w której dowiedziano się o tytule do spadku.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o dział spadku – wzór