Wniosek o odpis wyroku rozwodowego wzór

16.00 

Odpis wyroku rozwodowego jest formalnym potwierdzeniem zakończenia związku małżonków. Jest to dokument niezbędny do załatwienia niektórych spraw po rozstaniu, w tym między innymi do podziału majątku, przepisania kredytu na jednego z małżonków, czy powrotu do nazwiska panieńskiego.

Wniosek o odpis wyroku rozwodowego składa się do sądu, w którym toczyła się sprawa rozwodowa.

Wypełniony wzór wniosku o odpis wyroku rozwodowego można wnieść do sądu dopiero po upływie 21 dni od daty ogłoszenia wyroku. W dokumencie należy ująć swój adres zamieszkania, ponieważ to właśnie na ten adres zostanie przesłany odpis.

Konieczne jest też uiszczenie opłaty sądowej od wniosku – obecnie wynosi ona 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron odpisu wyroku.

Na wniosek o odpis wyroku rozwodowego sąd odpowiada w ciągu 14 dni roboczych, przesyłając pod wskazany adres gotowy odpis. Należy pamiętać jednak, że o wydanie dokumentu nie można wnioskować, jeśli jedna ze stron złożyła apelację do wyroku. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o odpis wyroku rozwodowego wzór