Wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie WZÓR

Kategorie: , Tag:

16.00 

W sprawach sądowych można wnioskować o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków. Wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie powinien wskazywać osobę świadka i okoliczność, którą jego zeznanie ma udowodnić. Sąd wezwie świadka na rozprawę, jeśli dopuści taki dowód w sprawie. 

Każda ze stron postępowania może wykorzystać wzór wniosku o przesłuchanie świadka na rozprawie, ale to, czy zostanie on powołany, zależy wyłącznie od decyzji sądu.

Jeśli wniosek dotyczy przesłuchania osoby, która nie jest obecna na sali, sąd wyznaczy termin dla świadka do jego stawienia się w sądzie. 

Wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie to pismo procesowe, dlatego musi znaleźć się w nim oznaczenie sądu, oznaczenie wnioskodawcy, sygnatura akt sprawy i podpis wnoszącego wniosek.

Dokument wymaga też uzasadnienia, czyli wyjaśnienia, co przesłuchanie świadka może wnieść do sprawy. Oczywiście, wniosek nie może obyć się też bez wskazania danych świadka, w tym dokładnego adresu zamieszkania, a nawet miejsca wykonywania pracy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie WZÓR