Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne – wzór

Kategorie: ,

16.00 

O przymusowe leczenie psychiatryczne do sądu wnioskować mogą tylko osoby uprawnione, czyli małżonek, rodzeństwo, krewni w linii prostej, przedstawiciel ustawowy lub osoby sprawujące faktyczną opiekę nad chorym.

Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest wolny od opłat. Dołącza się do niego orzeczenie psychiatry, uzasadniające konieczność podjęcia leczenia w szpitalu psychiatrycznym. 

Taki wniosek jest pismem procesowym, dlatego musi spełniać określone kryteria formalne – w przeciwnym razie nie będzie skuteczny. Osoby uprawnione mogą przygotować go w oparciu o nasz wzór wniosku o przymusowe leczenie psychiatryczne. 

Zgodnie z przepisami, do szpitala psychiatrycznego kieruje się chorych na podstawie skierowania lekarskiego oraz za ich zgodą. Jednak na wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne zgodę chorego może zastąpić orzeczenie sądu.

Pismo zostanie rozpatrzone pozytywnie, jeśli  nieprzyjęcie do szpitala spowoduje pogorszenie stanu zdrowia psychicznego chorego, a także w przypadku gdy osoba objęta wnioskiem jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne – wzór