Wniosek o zamianę grzywny na prace społeczne wzór

16.00 

Sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna, a także, gdy z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna.

Wniosek o zamianę grzywny na prace społeczne składa sam oskarżony czy skazany. Prace społeczne mogą trwać najkrócej tydzień, a najdłużej 2 miesiące. W tym czasie ukarany nie może zmieniać miejsca pobytu i ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. 

Wypełniając wzór wniosku o zamianę grzywny na prace społeczne, wnioskodawca powinien mieć na uwadze, że takie prace mogą być wykonywane w placówce służby zdrowia, w organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną, a także na rzecz społeczności lokalnej.

Są one orzekane w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie.
 

Nawet jeśli wniosek o zamianę grzywny na prace społeczne zostanie zaakceptowany, ukarany może w każdym czasie uwolnić się od obowiązku wykonywania pracy przez wpłacenie orzeczonej grzywny. Jeśli wpłaci ją w części, wymiar prac społecznych zostanie proporcjonalnie obniżony.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zamianę grzywny na prace społeczne wzór