Wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Na przyspieszenie terminu rozprawy ma wpływ uznanie powództwa przez pozwanego, przygotowanie odpowiedzi na pozew, zawarcie ugody czy przygotowanie solidnego pozwu z wszystkimi wnioskami dowodowymi.

Strony mogą złożyć też wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy. Istnieją duże szanse, że zostanie on uznany, jeśli sprawa może zakończyć się na jednym posiedzeniu, na przykład zawarciem ugody. 

Wzór wniosku o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy strona postępowania może wykorzystać też z pobudek prywatnych. W sytuacji, kiedy planuje na przykład wyjazd z kraju, wyznaczenie terminu rozprawy poprzedzającego datę takiego wyjazdu będzie jak najbardziej uzasadnione. 

Wpływ na przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy mają także strony postępowania i świadkowie. Jeśli terminowo odbierają korespondencję sądową i stawiają się na wezwania sądu, postępowanie przebiega sprawniej, a wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy nie jest niezbędny.

Jeżeli jednak strona wystąpi z takim pismem, może dodatkowo umotywować je swoim rzetelnym postępowaniem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy – wzór