Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

16.00 

Czasami zdarza się, że z powodu nieświadomości czy niewiedzy lub fizycznego braku takiej możliwości strona nie dotrzymuje terminu do złożenia sprzeciwu.

W takiej sytuacji może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, powołując się na przykład na swoją hospitalizację. Przywrócenie terminu możliwe jest wyłącznie na wniosek, nigdy nie jest dokonywane z urzędu.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu może złożyć osoba, która przeoczyła ten termin nie ze swojej winy. Dodatkowym warunkiem jest brak ujemnych skutków procesowych w przypadku zaakceptowania wniosku.

Termin do złożenia sprzeciwu można przywrócić więc, gdy istnieją ku temu przesłanki ustawowe, sądowe i egzekucyjne.

Prośba o przywrócenie terminu musi mieć formę pisemną. Do sporządzenia pisma można wykorzystać wzór wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, który adresuje się do sądu, w którym czynność miała być dokonana.

Czas na złożenie pisma to jeden tydzień od momentu, w którym zainteresowany dowiedział się o sprawie. Co ważne, wniosek wymaga wiarygodnego uzasadnienia, czyli wyjaśnienia okoliczności świadczących o braku winy w uchybieniu terminu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór