Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów wzór

16.00 

Kara zakazu prowadzenia pojazdów może zostać zamieniona na nakaz prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Prawo złożenia w tej sprawie stosownego wniosku ma osoba, która spełnia określone warunki.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów będzie zasadny, jeśli skazany wykonał co najmniej połowę okresu kary lub gdy upłynęło co najmniej 10 lat od wykonywania zakazu dożywotniego. 

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe pod warunkiem, że skazany prezentuje odpowiednią postawę. Sąd ocenia również, czy jego postępowanie pozwala przypuszczać, iż prowadząc pojazdy, skazany nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów do sądu składa sam zainteresowany.

Skazany, który wypełnia wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, powinien wykazać w nim, że pracuje, nie ma nałogów, przestrzega porządku prawnego i tak dalej. Może podeprzeć swój wniosek między innymi opinią pracodawcy czy zaświadczeniem o zakończeniu leczenia odwykowego. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów wzór