Wniosek o wydanie odpisu wyroku o alimenty wzór

Kategorie: ,

16.00 

Odpis wyroku sądowego nie jest wydawany z urzędu. Aby uzyskać odpis wyroku, należy złożyć w tej sprawie pisemny wniosek do sądu, w którym toczyła się sprawa – za pośrednictwem biura podawczego lub za pośrednictwem poczty.

Wniosek o wydanie odpisu wyroku o alimenty nie jest wolny od opłat. Wiąże się z kosztem rzędu 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron odpisu. Opłatę sądową można uiścić w znakach lub przelewem. 

Co ważne, wzór wniosku o wydanie odpisu wyroku o alimenty można wypełnić i złożyć tylko wtedy, kiedy sprawa już się zakończyła, czyli wtedy, kiedy żadna strona nie ma już prawa do apelacji.

Dokument musi wskazywać między innymi sygnaturę akt sprawy, a także dane wnioskodawcy i jego adres korespondencyjny, ponieważ odpis zostanie przesłany pocztą.

Co do zasady, na wniosek o wydanie odpisu wyroku o alimenty sąd powinien przygotować taki odpis w terminie od 2 tygodni do 1 miesiąca. W zależności od obłożenia pracy sądu terminy te mogą być krótsze lub dłuższe.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wydanie odpisu wyroku o alimenty wzór