Wniosek o ustanowienie opieki prawnej – wzór

16.00 

Ustanowienie opiekuna prawnego to rozwiązanie dotyczące osób małoletnich, a także chorych, nieporadnych z uwagi na podeszły wiek czy ubezwłasnowolnionych.

Wniosek o ustanowienie opieki prawnej składa się do sądu rodzinnego. Podstawą wystąpienia z takim pismem jest stwierdzenie, że dana osoba nie jest w stanie zadbać sama o siebie i swoje interesy.

W przypadku dzieci wniosek o ustanowienie opieki prawnej wnosi się w sytuacji, kiedy rodzice małoletniego nie żyją lub są nieznani, a także, gdy pozbawiono ich władzy rodzicielskiej lub gdy matka dziecka jej małoletnia, a ojciec nieznany.

Natomiast w przypadku dorosłych, pismo dotyczy najczęściej osób starszych i schorowanych.

Ponieważ wniosek w takiej sprawie musi przyjmować formę pisemną, dokument można przygotować w prosty sposób, wypełniając wzór wniosku o ustanowienie opieki prawnej.

Pismo wnosi najczęściej kandydat na opiekuna prawnego. Dokument zawsze adresuje się do sądu rejonowego miejsca zamieszkania osoby, dla której ma zostać ustanowiona opieka prawna.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ustanowienie opieki prawnej – wzór