Wniosek o wgląd do akt sprawy na Policji – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

W postępowaniu przygotowawczym dostęp stron do akt sprawy nie jest swobodny. Aby uzyskać wgląd do akt sprawy, należy skierować wniosek do prowadzącego dane postępowanie – na policję czy do prokuratora. Wniosek o wgląd do akt sprawy na policji może złożyć w szczególności oskarżony. 

Zasadniczo, zgoda na wgląd do akt sprawy powinna zostać wydana każdej ze stron postępowania.

Wniosek o wgląd do akt sprawy na policji może jednak zostać odrzucony, jeśli zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub dla ochrony ważnego interesu państwa. Na odrzucenie wniosku stronom przysługuje zażalenie. 

Aby przygotować pisemną prośbę o wgląd do akt, strony postępowania mogą wykorzystać wzór wniosku o wgląd do akt sprawy na policji. Druk uwzględnia oznaczenie sygnatury akt sprawy i podmiotu prowadzącego postępowanie.

Wzór mogą wykorzystać: strony postępowania, uczestnicy postępowania oraz ich pełnomocnicy. Podmioty te mają prawo zapoznania się z aktami sprawy, a także możliwość sporządzania odpisów i kserokopii z akt sprawy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o wgląd do akt sprawy na Policji – wzór
  1. Uzyskaliśmy dostęp do akt sprawy, dziękujemy za pomoc i wzór wniosku!