Wniosek o wjazd na działkę z drogi powiatowej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wjazd na działkę z drogi powiatowej polega na stworzeniu połączenia między drogą publiczną a działką prywatną. Takiego zjazdu nie można zlokalizować samowolnie.

Inwestor musi ubiegać się o zezwolenie, składając wniosek o wjazd na działkę z drogi powiatowej. Pismo należy kierować do zarządcy drogi powiatowej, czyli do zarządu powiatu.

Budowa zjazdu z drogi na działkę to zadanie inwestora. Ten musi wcześniej wypełnić wzór wniosku o wjazd na działkę z drogi powiatowej, uzupełniając pismo dodatkowymi dokumentami, w tym przede wszystkim oświadczeniem o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Komplet dokumentów składa się w starostwie powiatowym.

Zarządca drogi powiatowej, do którego złożono wniosek o wjazd na działkę z drogi powiatowej, dokonuje weryfikacji formalnej pisma w ciągu maksymalnie 30 dni.

Jeśli jest ono niekompletne, wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni. Niedopełnienie tego terminu skutkuje pozostawieniem pisma bez rozpatrzenia. Warto pamiętać, że wydanie zezwolenia wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wjazd na działkę z drogi powiatowej – wzór