Wniosek o pozwolenie na wjazd na działkę – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wjazd na działkę to inaczej zjazd z drogi publicznej na teren posesji prywatnej. Lokalizacji takiego zjazdu nie można dokonać samowolnie. Inwestor musi uzyskać zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

Wniosek o pozwolenie na wjazd na działkę składa się do zarządcy danej drogi, najczęściej do gminy, ale niekiedy też do zarządu powiatu czy województwa. 

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na lokalizację zjazdu zarządca drogi określa parametry techniczne takiej inwestycji, natomiast jej wykonanie leży po stronie inwestora.

Wypełniając wzór wniosku o pozwolenie na wjazd na działkę, warto pamiętać, że uzyskane zezwolenie jest ważne jedynie przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji. Po upływie wskazanego czasu decyzja wygasa.

Pisemny wniosek o pozwolenie na wjazd na działkę to nie jedyny dokument, jaki musi przygotować inwestor. Niezbędne są też między innymi:

  • rysunek usytuowania wjazdu na terenie działki,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o pozwolenie na wjazd na działkę – wzór