Wniosek o wydanie dokumentacji pracowniczej PDF wzór

Kategorie: ,

16.00 

O wydanie dokumentacji pracowniczej może ubiegać się pracownik, były pracownik, a także osoby uprawnione w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika. Wniosek o wydanie dokumentacji pracowniczej składa się w formie papierowej lub elektronicznej. W odpowiedzi na pismo pracodawca wydaje kopię całości lub wskazanej części dokumentacji. 

Warto pamiętać, że na wniosek o wydanie dokumentacji pracowniczej pracodawca powinien odpowiedzieć w ciągu 30 dni od otrzymania pisma. Kopię dokumentacji musi sporządzić nieodpłatnie.

Informację o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej w formie papierowej należy doręczyć pracownikowi za pokwitowaniem.

Pracownik może żądać wydania między innymi imiennej karty wynagrodzeń czy ewidencji czasu pracy. Aby przygotować odpowiednie pismo w tej sprawie, może wypełnić wzór wniosku o wydanie dokumentacji pracowniczej.

Jeśli akta osobowe pracownika przechowywane są w formie papierowej, pracodawca może wydać kopię tych akt w takiej samej postaci. Wydawana kopia musi zostać opatrzona podpisem pracodawcy, który potwierdza zgodność kopii z oryginałem akt. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wydanie dokumentacji pracowniczej PDF wzór