Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić wyłącznie na mocy postanowienia sądu, wydanego po przeprowadzeniu rozprawy.

Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego skutkuje więc postępowaniem, w ramach którego sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego. Wydany ponownie tytuł wykonawczy zawiera wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. 

O ponowne wydanie tytułu wykonawczego może wnioskować wierzyciel, prokurator lub organizacja społeczna. Do przygotowania stosownego pisma w tej sprawie warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego.

Wniosek składa się do sądu, który nadał klauzulę wykonalności.

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego jest niemożliwe, jeśli jego utrata nastąpiła na skutek świadomego działania, na przykład podarcia dokumentu lub przekazania go dłużnikowi.

Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego może złożyć wierzyciel wyłącznie w sytuacji, kiedy utrata tytułu była skutkiem zdarzenia niezależnego od woli wierzyciela.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego – wzór