Wniosek o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wyrok z uzasadnieniem otrzymuje tylko ta strona postępowania, która zażądała sporządzenia uzasadnienia, czyli strona, która złożyła wniosek o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Chęć otrzymania uzasadnienia w formie pisemnej zgłasza się do sądu w terminie tygodnia od ogłoszenia sentencji wyroku. Jeśli strona działa z pomocą zastępcy procesowego, termin liczony jest od dnia doręczenia sentencji wyroku.

Strona postępowania wypełnia i składa wzór wniosku o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem, jeśli planuje wyrok zaskarżyć.

Na wniesienie apelacji ma dwa tygodnie, licząc od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Apelację można wnieść również bez wniosku o uzasadnienie, ale czas na jej wniesienie liczy się wtedy od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Przygotowując wniosek o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem, należy pamiętać o ujęciu w nim sygnatury akt sprawy, oznaczenia sądu, do którego pismo jest kierowane i wskazaniu, czy wnioskodawca domaga się uzasadnienia całości, czy części orzeczenia.

Sąd powinien rozpatrzyć pismo i wydać uzasadnienie w ciągu 14 dni.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem wzór