Wniosek o uzasadnienie wyroku – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Aby móc zaskarżyć decyzję sądu, trzeba uprzednio poznać motywy, jakimi ten kierował się, wydając wyrok. W tym celu składa się wniosek o uzasadnienie wyroku, czyli pismo z prośbą o wyjaśnienie orzeczenia wydanego przez sąd.

Kiedy strona zapozna się z takim uzasadnieniem, może wybrać odpowiedni środek zaskarżenia, na przykład zażalenie, apelację czy skargę kasacyjną. 

Gotowy do wypełnienia wzór wniosku o uzasadnienie wyroku można wykorzystać zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych czy administracyjnych. Niezależnie od procedury, pismo ma zawsze ten sam cel, czyli uzyskanie pisemnego uzasadnienia wyroku.

W odpowiedzi na wniosek o uzasadnienie wyroku sąd sporządza pismo podzielone na część faktyczną uzasadnienia oraz część prawną uzasadnienia.

W pierwszej części opisuje ustalony przebieg zdarzeń, podając dowody w sprawie i określając, które z nich zostały uznane za wiarygodne, a które odrzucone jako nieprawdziwe.

W drugiej części uzasadnienia ujmuje się przepisy prawa, które znalazły zastosowanie wraz z ich wykładnią – wyjaśnieniem znaczenia w danym kontekście.  

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o uzasadnienie wyroku – wzór