Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dojazd – wzór

Kategorie: ,

17.00 

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może ubiegać się o zmianę godzin świadczenia pracy, czyli o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Bardzo często pracownicy składają wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dojazd, jeśli mieszkają daleko od zakładu pracy lub dojeżdżają do firmy za pomocą publicznych środków transportu.

Wypełniając nasz wzór wniosku o zmianę godzin pracy ze względu na dojazd, pracownik może powołać się na konieczność długotrwałego oczekiwania na przyjazd autobusu po pracy czy też na konieczność dojeżdżania do pracy z uciążliwymi przesiadkami. 

Niezależnie od tego, jak wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dojazd zostanie umotywowany, decyzja w sprawie ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy zależy wyłącznie do pracodawcy.

Przełożony powinien zgodzić się na takie rozwiązanie, o ile nie będzie ono szkodliwe dla firmy.

Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, strony podpiszą porozumienie zmieniające, które jako aneks do umowy o pracę pozwoli zmodyfikować warunki pracy i płacy, czyli godziny rozpoczynania i kończenia pracy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dojazd – wzór