Wniosek o zmianę opiekuna prawnego – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zmiany opiekuna prawnego dokonuje się w trybie postępowania nieprocesowego. Polega ono na tym, że najpierw wnioskodawca, a potem pozostali uczestnicy postępowania zgłaszają swe żądania i wnioski, a także przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie.

Strona składająca wniosek o zmianę opiekuna prawnego powinna przedstawić więc swoje zarzuty co do pełnienia tej funkcji przez dotychczasowego opiekuna prawnego danej osoby.

Opiekunem prawnym może zostać tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca szereg innych kryteriów opisanych w przepisach ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wniosek o zmianę opiekuna prawnego należy złożyć w sytuacji, kiedy wyznaczona osoba nie pełni swojej funkcji, tak jak powinna, czyli kierując się dobrem podopiecznego.
 

Do przygotowania pisma, które ma na celu odwołanie dotychczasowego opiekuna, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zmianę opiekuna prawnego. Pismo może złożyć zarówno osoba bliska, jak i sam podopieczny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zmianę opiekuna prawnego – wzór