Wniosek o zmianę sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem – wzór

16.00 

Raz wydane orzeczenie w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnim nie przesądza o sposobie jej wykonywania do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Orzeczenie może zostać zmienione na wniosek o zmianę sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, o ile istnieją ku temu ważne powody.

W momencie orzekania o ograniczeniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem sąd kieruje się stanem faktycznym z danej chwili. Jeśli po jakimś czasie sytuacja ulegnie zmianie, uzasadnione będzie wystąpienie z wnioskiem o aktualizację orzeczenia.

Wniosek o zmianę sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem można wnieść zarówno po kilku latach od wydania poprzedniego orzeczenia, jak i po kilku tygodniach. 

Wypełniając wzór wniosku o zmianę sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, należy pamiętać, że pismo wnosi się do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek jest odpłatny – podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zmianę sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem – wzór