Wniosek o zmianę terminu przesłuchania świadka wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Świadek, który nie może stawić się w sądzie we wskazanym terminie celem przesłuchania, powinien skierować do sądu pismo z usprawiedliwieniem swojej nieobecności.

Wskazane jest, aby wyjaśnił w nim przyczynę niestawiennictwa, a także zaproponował kilka terminów, w których będzie w stanie stawić się w sądzie. Wniosek o zmianę terminu przesłuchania świadka warto poprzeć też dowodami, które potwierdzają opisane okoliczności.  

Zanim uczestnik wypełni i złoży wzór wniosku o zmianę terminu przesłuchania świadka powinien zastanowić się, czy na pewno nie uda mu się stawić w sądzie w wyznaczonym terminie.

Przesunięcie przesłuchania może przyczynić się bowiem do znaczącego wydłużenia prowadzonego postępowania.

Jeśli jednak świadek faktycznie nie ma możliwości stawienia się w sądzie z przyczyn obiektywnych, na przykład z powodu planowanego od długiego czasu wyjazdu, może złożyć wniosek o zmianę terminu przesłuchania i wskazać w nim inne możliwe terminy stawienia się w sądzie, najlepiej na kilkanaście miesięcy do przodu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zmianę terminu przesłuchania świadka wzór