Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Kategorie: ,

16.00 

Będąc w trudnej sytuacji materialnej, strona ma prawo złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku koszty są zwracane, a pokrywa je Skarb Państwa.

Wzór wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych może wykorzystać osoba fizyczna, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej lub osoba prawna, która wykazała, że nie ma dostatecznych środków finansowych na ich pokrycie.

W piśmie należy udowodnić, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych. Dokument musi zawierać zatem szczegółowe oświadczenie, uwzględniające dane o stanie rodziny, majątku, dochodach i przyczynie trudności finansowych.

Zwolnienie od kosztów sądowych może być częściowe lub całkowite. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych nie gwarantuje, że koszty te pokryje Skarb Państwa.

Z reguły wnioskodawca może liczyć na takie zwolnienie w dwóch przypadkach: w sytuacji, gdy poniesienie opłaty sądowej nie jest możliwe bez pogarszania warunków utrzymania jego rodziny lub w sytuacji, w której wnioskodawca nie jest w stanie zaoszczędzić na opłatę sądową.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego