Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności? W czasie kiedy skazany oczekuje na rozstrzygnięcie przez sąd wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, może się zdarzyć, że otrzyma on wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. W takich sytuacjach należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania wniosku o odroczenie lub dozór.

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności powinien zostać złożony jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku o odroczenie.

W przypadku osadzenia skazanego w zakładzie karnym wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności będzie już bezprzedmiotowy. Co oznacza, że sąd z urzędu taki pozostawi bez rozpoznania.

Wstrzymanie wykonania kary – określenie sądu i wskazanie wydziału

Wniosek składamy do sądu właściwego dla wniosku głównego, czyli do tego, do którego został złożony np. wniosek o odroczenie wykonania kary czy wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Właściwym wydziałem dla wniosku o wstrzymanie kary jest wydział karny (sekcja wykonawcza).

Określenie wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. należy wpisać imię ojca, swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Wstrzymanie wykonania kary – wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

Należy wskazać sygnaturę sprawy karnej, w której wydano wyrok skazujący w I instancji.

Określenie rodzaju wniosku

W petitum należy określić rodzaj wniosku, tj. wskazać czy jest to wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania przez właściwy sąd np. wniosku o odroczenie wykonania kary czy też  wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Podobne: Wniosek o wstrzymanie doprowadzenia do ZK

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

Opinie (1)

2 komentarze

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności – wzór
  1. Zapłaciłam za wzór, skąd go pobrać?

    1. Pani Moniko, po opłaceniu wzór pisma automatycznie wysyłany jest na podany adres e-mail.