Wypowiedzenie umowy otwartej z biurem nieruchomości – wzór

16.00 

Wypowiedzenie umowy otwartej z biurem nieruchomości odbywa się na zasadach określonych w treści samej umowy. Warto przypomnieć przy tym, że taką umowę zawiera się z wieloma biurami jednocześnie, z reguły na czas nieoznaczony.

Po znalezieniu nabywcy należy rozwiązać więc kontrakty zawarte ze wszystkimi pośrednikami.

Wypowiedzenie umowy otwartej z biurem nieruchomości musi przyjmować formę pisemną. Należy przygotować pismo niezwłocznie po znalezieniu nabywcy dla domu, mieszkania czy działki, aby nie narażać się na niepotrzebne koszty.

W treści zawartej z biurem umowy mogą pojawić się zapisy o ewentualnych karach umownych.

Wzór wypowiedzenia umowy otwartej z biurem nieruchomości wypełnia się takimi danymi jak: data i miejsce sporządzenia dokumentu, dane stron umowy oraz oznaczenie samej umowy, którą wypowiada klient biura nieruchomości.

Pismo należy doręczyć drugiej stronie osobiście, zyskując potwierdzenie przyjęcia dokumentu na osobnej kopii lub przesłać wypełniony druk listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wypowiedzenie umowy otwartej z biurem nieruchomości – wzór