Wzór odpowiedzi na pozew w postępowaniu cywilnym

Kategorie: ,

16.00 

Odpowiedź na pozew to nic innego jak forma obrony pozwanego przed zarzutami powoda. Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym wnosi się w terminie wyznaczonym przez sąd, przy czym nie może to być termin krótszy niż dwa tygodnie.

Jest to czas, w którym pozwany powinien przygotować własne argumenty i dowody w sprawie.

Pismo, jakim jest odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym – stanowi sposób na ustosunkowanie się do sprawy i przeciwstawienie się zarzutom jeszcze przed rozprawą sądową.

Sporządzając taki dokument – obowiązkowo w formie pisemnej – pozwany może uznać powództwo w całości lub w części bądź wnioskować o oddalenie powództwa. 

Aby przygotować taki dokument, strona może wykorzystać wzór odpowiedzi na pozew w postępowaniu cywilnym, który pomaga odnieść się do wszystkich twierdzeń zawartych w odpisie pozwu.

Warto pamiętać, że pismo powinno wskazywać też dowody, potwierdzające wskazane okoliczności. Takimi dowodami mogą być dokumenty urzędowe, zeznania świadków, opinie biegłych czy oględziny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór odpowiedzi na pozew w postępowaniu cywilnym