Wzór odwołania od rozliczenia kosztów ogrzewania

16.00 

Jeśli chodzi o odwołanie się od decyzji o wysokości kosztów ogrzewania, to jak najbardziej jest to możliwe, jednak najpierw trzeba sprawdzić, czy istnieją podstawy do odwołania.

W większości przypadków decyzja o wysokości kosztów ogrzewania zostaje wydana przez zarządcę budynku lub spółdzielnię mieszkaniową. Jeśli decyzja ta została wydana przez taką instytucję, to należy zwrócić się do niej z odwołaniem.

W odwołaniu należy dokładnie wskazać, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją i jakie są nasze argumenty. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć je do zarządcy budynku osobiście lub drogą listowną.

Warto pamiętać, że odwołanie od kosztów ogrzewania nie zawsze musi być skuteczne i może zostać oddalone przez zarządcę, który wydał decyzję.

W takim przypadku można złożyć skargę do odpowiedniego organu lub sądu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór odwołania od rozliczenia kosztów ogrzewania