Wzór pisma do administracji budynku o usuniecie usterek

16.00 

Pismo do administracji budynku o usunięcie usterek może dotyczyć części wspólnych nieruchomości, czyli drzwi wejściowych, windy, klatek, schodów, elewacji czy dachu. Zarząd pokrywa koszty remontu takich elementów konstrukcyjnych z tak zwanego funduszu remontowego.

Zasadniczo, zarządca budynku powinien sam kontrolować stan techniczny części wspólnych i dokonywać stosownych napraw. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby to mieszkańcy zgłosili problem wymagający interwencji. 

Pismo do administracji budynku o usunięcie usterek może dotyczyć niedomykających się drzwi, korozji rur czy też przeciekającego dachu. W treści dokumentu należy dokładnie opisać taką usterkę i zażądać dokonania naprawy.

Administracja powinna ustosunkować się do wniosku w ciągu 30 dni.

Wzór pisma do administracji budynku o usunięcie usterek to druk, który wystarczy wypełnić, podpisać i przesłać na adres zarządu wspólnoty lub spółdzielni listem poleconym. Warto zachować przy tym potwierdzenie nadania przesyłki. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór pisma do administracji budynku o usuniecie usterek