Wzór pisma urzędowego do sądu

Kategorie: ,

16.00 

Nieprawidłowo sporządzone pismo do sądu pozostanie bez rozpatrzenia. Z reguły autor takiego dokumentu zostaje wezwany do uzupełnienia braków formalnych lub usunięcia błędów w wyznaczonym terminie.

Aby tego uniknąć, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma urzędowego do sądu. Pozwoli to na szybsze załatwienie sprawy.

Należy wiedzieć, że pismo urzędowe do sądu sporządza się po polsku. Ich niezbędnym elementem są dane strony i podpis autora, a także oznaczenie sygnatury akt sprawy. Nie ma potrzeby, aby pismo redagował prawnik, ale osoba nieposiadająca odpowiedniej wiedzy na ten temat powinna skorzystać z dobrej jakości wzoru lub przykładu pisma. 

Bardzo istotnym kryterium sporządzania pism urzędowych jest ich czytelność. W dokumencie tego typu musi znaleźć się adres zwrotny, czyli adres korespondencyjny autora. Czasami pismo urzędowe do sądu podlega obowiązkowej opłacie.

Wtedy dowód jej uiszczenia należy dołączyć do dokumentu (znaczki). Konieczne jest też przestrzeganie terminów – pismo wniesione po wyznaczonym terminie jest bezskuteczne. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór pisma urzędowego do sądu