Zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Postanowienie o warunkowe zwolnienie nie jest prawomocne przy wydaniu go przez sąd penitencjarny, co oznacza, że każda ze stron może je zaskarżyć.

Zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia należy wnieść w terminie 7 dni od dnia posiedzenia sądowego. Wniosek o uzasadnienie odmowy nie jest konieczny. 

Chociaż zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia składa się do sądu wyższej instancji (do sądu apelacyjnego), to pismo wnosi się za pośrednictwem sądu penitencjarnego.

W treści takiego dokumentu należy napisać, że postanowienie zaskarżane jest w całości. Uzasadnieniem pisma będzie wyjaśnienie, dlaczego skarżący nie zgadza się z orzeczeniem sądu.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to możliwość dostępna dla tych osadzonych, którzy swoim zachowaniem przekonują sąd do skuteczności odbytego procesu resocjalizacji.

Wzór zażalenia na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia warto wypełnić więc takimi argumentami jak posiadanie dobrej opinii zakładu karnego, posiadanie stałej pracy czy uzyskanie promesy zatrudnienia. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia – wzór