Zgoda sąsiada na budowę garażu w granicy wzór PDF

Kategorie: , , Tag:

16.00 

Zgoda sąsiada na budowę garażu w granicy jest niezbędna, jeśli obiekt ma znajdować się w odległości mniejszej niż 3-4 metry od granic nieruchomości sąsiedniej.

Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, jeśli zezwala na nie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli sąsiad również ma postawiony garaż w granicy, jeśli działka inwestora ma mniej niż 16 m szerokości oraz gdy wymiary planowanego garażu nie przekraczają 6,5 m długości i 3 m wysokości.

Zgoda sąsiada na budowę garażu w granicy powinna przyjmować formę pisemną.

Jest to uzasadnione faktem, że garaż w granicy można postawić jedynie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a wniosek o takie pozwolenie składa się wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Wzór zgody sąsiada na budowę garażu w granicy pozwala przygotować dokument, który będzie pełnił rolę dowodową w postępowaniu administracyjnym, a także na wypadek ewentualnego sporu sądowego.

Druk należy wypełnić danymi osobowymi sąsiada, oznaczeniem działek oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z zakresem planowanych prac i projektem garażu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda sąsiada na budowę garażu w granicy wzór PDF