Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiany wysokości ustalonych świadczeń alimentacyjnych można żądać tylko w przypadku zmiany stosunków.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy natomiast zarówno od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak i od zarobkowych oraz majątkowych możliwości zobowiązanego. Pozwany ma prawo złożyć odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów, w której sprzeciwi się takiej zmianie, przedstawiając własne kontrargumenty. 

Udzielenie odpowiedzi na pozew nie zawsze jest obowiązkowe, ale w przypadku pozwu o obniżenie alimentów uprawniony do świadczenia będzie traktował ten obowiązek najczęściej jako swoje prawo do sprzeciwienia się takiemu rozwiązaniu.

Ponieważ wniosek o obniżenie alimentów musi być uzasadniony mniejszymi potrzebami uprawnionego i/lub pogorszeniem sytuacji materialnej zobowiązanego, odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów powinna podważać argumenty przytoczone przez powoda – chyba że pozwany zgadza się na obniżenie alimentów.

Jak przygotować odpowiedź na pozew? W przypadku alimentów warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów, a wypełniony druk przesłać do sądu w wyznaczonym terminie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – wzór