Pozew o alimenty – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Obowiązek alimentacyjny najczęściej obciąża rodziców, ale może dotyczyć także małżonków i innych osób bliskich. Aby sąd wydał postanowienie o obowiązku alimentacji, uprawniony do alimentów musi złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek, czyli pozew o alimenty.

Pismo należy wnieść do sądu rejonowego, właściwego albo ze względu na miejsce zamieszkania zobowiązanego do alimentacji, albo ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów. 

Jak każdy pozew, również pozew o alimenty musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, charakterystycznych dla pism procesowych. Warto przygotować go zatem w oparciu o przygotowany przez nas wzór pozwu o alimenty, który znacząco ułatwia sporządzenie wniosku bez błędów czy braków formalnych.

Wniesienie pozwu o alimenty jest wolne od opłat. We wniosku należy wskazać natomiast tak zwaną wartość przedmiotu sporu, czyli wysokość alimentów, jakie mają zostać zasądzone.

W tym celu konieczne jest wyliczenie takiej wysokości świadczenia, która będzie wypadkową uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości finansowych zobowiązanego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozew o alimenty – wzór