Odpowiedź na pozew o alimenty – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zgodnie z przepisami, złożenie odpowiedzi na pozew jest obowiązkowe. O obowiązku tym, a także o wymaganym terminie i formie złożenia takiej odpowiedzi, pozwany zostaje powiadomiony przy doręczeniu dokumentu.

Z reguły, pozwany ma nie mniej niż 2 tygodnie na sporządzenie takiego pisma. Odpowiedź na pozew o alimenty wysłana po terminie zostanie zwrócona. 

Przed sporządzeniem odpowiedzi na pozew o alimenty należy pamiętać, że rodzic ma obowiązek łożyć na dziecko nawet po ukończeniu przez nie 18. roku życia, aż do chwili, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać.

Wysokość alimentów zależy natomiast od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, co warto mieć na uwadze, wypełniając przygotowany przez nas  wzór odpowiedzi na pozew o alimenty. 

Przygotowanie odpowiedzi na pozew zawsze sprowadza się w głównej mierze do odpowiedzi na pytanie, czy pozwany zgadza się z żądaniami powoda. Jeśli jest inaczej, odpowiedź na pozew o alimenty powinna stanowić wniosek o oddalenie pozwu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na pozew o alimenty – wzór