Aneks do umowy o dzieło – wzór

16.00 

Aneks do umowy o dzieło pozwala zmienić zamawiającemu i wykonawcy takie ustalenia jak wysokość wynagrodzenia czy termin realizacji dzieła.

Dokument powinien przyjmować formę pisemną i dokładnie określać, jakie zmiany wprowadza. Zasadniczo, aneksem do umowy można usuwać postanowienia umowy, dodawać nowe postanowienia i modyfikować postanowienia już obowiązujące. 

Aneks do umowy o dzieło sporządza się za porozumieniem stron, czyli za zgodą wykonawcy i zamawiającego. Dokument jest więc sposobem na sformalizowanie ustaleń poczynionych w ramach zawartego już porozumienia.

Aneks zawiera dane stron umowy, oznaczenie przedmiotu umowy i dokładny opis wprowadzanych zmian. Na koniec trzeba jeszcze umieścić na nim podpisy stron.

Wzór aneksu do umowy o dzieło jest drukiem, który należy wypełnić, podpisać i dołączyć do oryginału umowy. Wprowadzane aneksem zmiany wchodzą w życie w momencie podpisania dokumentu lub w terminie, jaki strony ustalą między sobą i uwzględnią w treści aneksu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy o dzieło – wzór