Aneks do umowy przedwstępnej – Zmiana terminu – wzór

16.00 

Aneks do umowy przedwstępnej – zmiana terminu to dokument, za pomocą którego strony mogą ustalić wcześniejszy lub późniejszy termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Jest to dosyć ważna zmiana, ponieważ umowa przedwstępna zobowiązuje strony do zawarcia umowy – na przykład kupna-sprzedaży – na określonych zasadach.

Jeśli umowa przyrzeczona nie zostanie zawarta w terminie, obie strony mogą dochodzić zawarcia jej przed sądem. 

Aneks do umowy przedwstępnej – zmiana terminu powinien zostać przygotowany w takiej samej formie, jak sama umowa przedwstępna. Będzie to zatem albo zwykła forma pisemna, albo akt notarialny.

Taki aneks można sporządzić tylko wtedy, kiedy obie strony umowy wyrażają na to zgodę.

Wzór aneksu do umowy przedwstępnej – zmiana terminu to druk, który wystarczy uzupełnić takimi danymi, jak dane stron umowy, oznaczenie umowy przedwstępnej, której dotyczy aneks oraz opis wprowadzanych zmian, czyli podanie nowego terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Dokument powinien zostać podpisany przez obie strony stosunku prawnego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy przedwstępnej – Zmiana terminu – wzór