Wzór rezygnacji ze stanowiska kierownika

16.00 

Awans na kierownicze stanowisko to dowód uznania w oczach pracodawcy, a także szansa na lepsze zarobki. Jednak z funkcją kierowniczą wiąże się też większa odpowiedzialność i większa liczba obowiązków, z czym nie każdy pracownik jest w stanie dobrze sobie poradzić.

Warto wiedzieć więc, że w dowolnym momencie awansowany pracownik może złożyć rezygnację z kierowniczego stanowiska. Natomiast to, czy rezygnacja ze stanowiska kierownika zostanie przyjęta, zależy już jedynie od dobrej woli pracodawcy. 

Aby zrezygnować z pełnienia funkcji kierowniczej, wystarczy wypełnić wzór rezygnacji ze stanowiska kierownika odpowiednimi argumentami. W zależności od sytuacji może to być brak czasu dla rodziny, nadmiar obowiązków, nieradzenie sobie ze stresem czy też pogorszenie stanu zdrowia.

Chociaż nie ma gwarancji, że przełożony zgodzi się na degradację pracownika, to w przypadku dobrze uzasadnionego wniosku powinien przychylić się do jego prośby.

Rezygnacja ze stanowiska kierownika musi zostać dobrze sformułowana – warto uważnie sporządzić taki dokument, aby przełożony nie odebrał go jako całkowitą rezygnację z pracy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór rezygnacji ze stanowiska kierownika