List intencyjny – wzór z opisem

List intencyjny to wstępna deklaracja zamierzeń dotyczących swoich działań, składana przez stronę ewentualnego przyszłego stosunku gospodarczego.

List intencyjny w swej treści określa zakres przyszłych czynności bądź umów. Może zawierać również ogólny zarys planowanego projektu. Podpisywany jest w po zakończeniu wstępnych negocjacji, jeżeli zostało osiągnięte porozumienie. Jest więc swoistym przypieczętowaniem przyszłej współpracy.

List nie wywołuje jednak żadnych skutków prawnych w postaci możliwości zaskarżenia zobowiązania. List intencyjny co do zasady wyraża jedynie wolę zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji. Nie należy traktować listu na równi z umową przedwstępną.

List intencyjny jest podpisywany przez strony w trakcie lub po przeprowadzeniu negocjacji. Strony wyrażają w nim wolę zawarcia ostatecznej umowy. Podpisanie listu w żadnym wypadku nie oznacza powstania jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego, ani też przyrzeczenia zawarcia w przyszłości umowy. Należy więc uznać, że w przeciwieństwie do umowy przedwstępnej, list nie zawiera oświadczeń woli stron, które są potrzebne do tego, by umowa ostateczna doszła do skutku.

Czytaj też: Umowa przedwstępna sprzedaży – wzór z omówieniem

Skutki prawne listu intencyjnego

List intencyjny mimo, że może zawierać postanowienia dotyczące przyszłych uprawnień i obowiązków stron, będących wynikiem przeprowadzonych negocjacji, to jednak nie ma on charakteru wiążącego.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy. Uznał on, że skutkiem podpisania listu intencyjnego, który mimo, iż przewiduje możliwość zawarcia w przyszłości umowy oraz określa reguły możliwej współpracy, to nie jest ukształtowanie się stosunku zobowiązaniowego dla stron.

Pomimo, że list co do zasady nie wywołuje żadnych skutków prawnych, to w niektórych sytuacjach może dojść do pociągnięcia strony do odpowiedzialności. W przypadku, gdy jedna ze stron po podpisaniu listu, dalej prowadzi negocjacje z firmą konkurencyjną w tej samej sprawie, może ona zostać pociągnięta do odpowiedzialności w skutek naruszenia interesu umowy.

 

Autor Radosław Pilarski