Odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez pracodawcę – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie woli, czyli czynność jednostronna, zatem odmowa przyjęcia prawidłowo sporządzonego oświadczenia przez pracodawcę nie ma wpływu na jego skuteczność.

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez pracodawcę może dotyczyć jednak rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Jeśli pracodawca nie chce podpisać takiego porozumienia, umowę da się rozwiązać tylko za wypowiedzeniem. 

Warto pamiętać, że odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez pracodawcę nie usprawiedliwia nieobecności w pracy. Pracownik nie może więc z dnia na dzień porzucić stanowiska pracy, uzasadniając swoje zachowanie odmową pracodawcy. 

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia powinna zostać odpowiednio udokumentowana i uzasadniona. W tym celu warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odmowy przyjęcia wypowiedzenia przez pracodawcę.

Przełożony może w takim dokumencie – jako powód odmowy – wskazać na przykład braki formalne w wypowiedzeniu czy złożenie wypowiedzenia w niewłaściwej formie. Jeśli wypowiedzenie jest nieważne w świetle przepisów kodeksu pracy, można je odrzucić. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez pracodawcę – wzór