Odpowiedź na pozew o eksmisję – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pierwszą linią obrony w przypadku sprawy o eksmisję powinno być przygotowanie odpowiedzi na pozew przez najemcę. Odpowiedź na pozew o eksmisję ma wskazywać na fakt, że eksmisja jest bezzasadna.

Przykładowo, taka odpowiedź może polegać na wykazaniu, że lokal nie jest zajmowany bezprawnie, czy też na udowodnieniu, że umowa najmu została wypowiedziana niezgodnie z przepisami. 

Lokator przygotowuje odpowiedź na pozew o eksmisję po otrzymaniu odpisu pozwu. Jest to pismo, w którym należy odnieść się do wszystkich argumentów powoda i spróbować je podważyć.

Jednocześnie dokument powinien wskazywać dowody, które potwierdzą zasadność stanowiska pozwanego.

Odpowiedź na pozew najprościej jest przygotować w oparciu o wzór odpowiedzi na pozew o eksmisję, który ułatwia uwzględnienie w piśmie wszystkich wymaganych elementów formalnych i argumentów mogących wpłynąć na decyzję sądu.

Jeśli nie da się podważyć tez powoda, warto wskazać na ważne przyczyny odroczenia eksmisji, na przykład brak lokalu zastępczego.

Polecane wzory pism: Wniosek o wstrzymanie eksmisji wzór

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na pozew o eksmisję – wzór