Odpowiedź na pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej – wzór

16.00 

Przed odebraniem władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodzicom sąd zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Opiekun zagrożony utratą władzy rodzicielskiej powinien sporządzić odpowiedź na pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej, aby przeciwstawić się argumentom drugiego rodzica. Później odzyskanie władzy rodzicielskiej może okazać się znacznie trudniejsze, jeśli nie niemożliwe.

Odpowiedź na pozew warto przygotować w oparciu o wzór odpowiedzi na pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Druk znacząco ułatwia sporządzenie takiego pisma. Należy pamiętać jednak, że jego treść zależna będzie zawsze od treści samego pozwu, czyli od zarzutów powoda.

Pozwany musi postarać się odeprzeć je, powołując się na odpowiednie argumenty.

Przygotowując odpowiedź na pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej, warto zgromadzić dowody, które potwierdzą przytaczane argumenty.

Takim dowodem w sprawie może być zeznanie sąsiadów, nauczycieli czy innych członków rodziny. Odpowiadając na pozew, rodzic może złożyć też wniosek o przeprowadzenie opinii przez RODK

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej – wzór