Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty WZÓR

Kategorie: ,

16.00 

Pozwany – na przykład dłużnik – może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jako środek zaskarżenia. Jego sprzeciw nie przesądza jednak o efektach postępowania.

Powód może przygotować bowiem odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym przedstawi własne argumenty, aby udowodnić swoją rację.

Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty to właściwie rozszerzenie pozwu, uwzględniające wszelkie okoliczności sprawy, świadczące o istnieniu zobowiązania.

Jeśli pozwany w swoim sprzeciwie od nakazu zapłaty stwierdził brak istnienia zobowiązania, to powód powinien wskazać dowody na istnienie długu oraz na fakt, że jest on wymagalny.

Odpowiedź na sprzeciw można przygotować w oparciu o nasz wzór odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty. Dokument należy poprzeć odpowiednimi dowodami jak druk umowy, przelewów bankowych, czy nawet prowadzonej z pozwanym korespondencji.

Powód może powołać też dowody z przesłuchania świadków, którzy mają wiedzę na temat istniejącego długu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty WZÓR