Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie za pracę dłużnika, informuje o tym zarówno dłużnika, jak i pracodawcę. Od pracodawcy dłużnika żąda z reguły ustalenia kwoty wolnej od zajęcia oraz nakazuje mu przekazywanie zajętych środków bezpośrednio wierzycielowi lub przelewanie ich na konto kancelarii komorniczej.

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę jest dla pracodawcy obowiązkowa.

Przygotowując odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę, pracodawca musi pamiętać, że ma obowiązek przekazania wszystkich informacji, jakich zażądał komornik.

Poza tym pracodawca powinien pospieszyć się z przygotowaniem takiej odpowiedzi, ponieważ na jej przesłanie ma zaledwie 7 dni. 

Do sporządzenia odpowiedzi na pismo od komornika przełożony dłużnika może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na zajęcie wynagrodzenia za pracę.

Dokument uwzględnia między innymi dane firmy, w której zatrudniony jest dłużnik, określenie rodzaju umowy i wysokości wynagrodzenia dłużnika lub ewentualną informację o tym, że dłużnik już nie pracuje. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór